Forssblad Psykologbyrå

Psykologmottagning i centrala Malmö

Forssblad Psykologbyrå är en privat psykologmottagning som har avtal med regionen. Här erbjuds behandling med psykodynamisk terapi.

Att gå i samtalsterapi kan vara en hjälp för dig som upplever tillfälliga eller mer långvariga svårigheter i livet. Behandling med psykoterapi kan vara aktuellt vid en akut kris eller svår sorg, men också för att få hjälp med mer långvariga besvär såsom svårigheter i nära relationer eller en negativ självbild.

Psykodynamisk terapi är en behandlingsform där mötet mellan patient och terapeut står i fokus. I en sådan terapi undersöker psykolog och patient tillsammans känslor av exempelvis nedstämdhet, ångest eller stress. Behandlingen syftar till att få en ökad förståelse för egna mönster och beteenden och att kunna bli mer fri att agera i enlighet med sina behov och önskningar. I en psykodynamisk terapi kan fokus vara att acceptera hur saker varit och är, att få sörja det som varit svårt för att kunna gå vidare och istället få lägga energi på andra delar av livet. Slutligen handlar en psykodynamisk terapi nästan alltid om att öka medkänslan med sig själv: att bli mindre kritisk och istället kunna känna mer acceptans och värme gentemot sig själv såsom den man är.

Katarina Forssblad

Jag är legitimerad psykolog med erfarenhet av att behandla vuxna, barn och ungdomar inom psykiatri, habilitering och primärvård. 

Jag tar emot patienter privat eller via remiss från vårdcentral och har avtal med Region Skåne. Vi är flera psykologer som delar mottagning i centrala Malmö, nära Triangeln och Davidshall. 

Välkommen att höra av dig om du vill boka en tid.